เครื่องรัดกล่องไฟฟ้า

เครื่องรัดกล่องไฟฟ้า
จำหน่าย และ รับซ่อม 

บริษัท ไทยรุ่งเรือง อินเตอร์เทรด จำกัด

โทรศัพท์ : 081-423-2631 : 089-116-7931

Semi Automatic Strapping Machine

Visitors: 11,938