เครื่องรัดกล่อง strapping machine CHALI JN-740

เครื่องรัดกล่อง

Semi Automatic Strapping Machine

TEL : 083-293-6727

Visitors: 27,427